Vereniging

NTTB

Totaal

Senioren

€ 132,50

€ 20,-

€ 152,50

Jeugdleden

€ 97,50

€ 20,-

€ 117,50

55-plussers *)

€ 80,-

€ 20,-

€ 100,-

Sporters met een beperking
trainen op vrijdag

€ 67,50

€ 20,-

€ 87,50

Sporters met een beperking
trainen op woensdag en vrijdag

€ 117,50 

€ 20,-

€ 137,50 

Ondersteunend lid

€ 41,-

€ 20,-

€ 61,-

 

De contributiebedragen gelden per seizoen, waarbij een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar erna.

De contributie van het lopende seizoen wordt in december in rekening gebracht.

*) voor 55-plussers bestaat ook de mogelijkheid om € 4,- per training te betalen. In dat geval wordt de deelnemer geen lid van TTV Megacles.