De accommodaties

Gedurende de eerste twintig jaar van haar bestaan heeft Megacles door heel Weert gezworven. Het was niet eenvoudig om een geschikte locatie te vinden in die tijd. Dat is niet zo vreemd. In de jaren zestig waren immers nog weinig sportaccommodaties beschikbaar. Tafeltennis werd gespeeld in café zaaltjes of patronaatsgebouwen.

Ook Megacles heeft achter een café gespeeld, namelijk café Vleeshouwers in de Kerkstraat (bij Vester en Mieke). Alhoewel het hier erg gezellig was groeide de vereniging toch uit zijn jasje. In 1966 werd daarom vertrokken naar de gymzaal van de Paters van de Heilige Geest. In de daaropvolgende jaren werd om verschillende redenen nog een aantal keren verkast. Aan al deze ellende kwam een eind toen we op 16 januari 1978 verhuisden naar gymzaal St Louis, waar we uiteindelijk 21 jaar zouden blijven.

In 1986 hebben de leden zelf aan die gymzaal een kantine vast gebouwd. In 5 maanden tijd werd deze, vooral in de avonduren en weekenden, uit de grond gestampt. Dit alles gebeurde onder de bezielende leiding van Jacq. van de Kerkhof. Er was een schema opgesteld, zodat iedereen zijn steentje bijdroeg aan het geheel. Uiteraard was niet iedereen even bedreven in de bouwwerkzaamheden. Legendarisch is het verhaal dat Ad Stultiëns de houtbeitel van Jacq. van de Kerkhof gebruikte voor het bijwerken van het voegsel. Dit alles werd echter gecompenseerd door veel enthousiasme en het vooruitzicht eindelijk over een volwaardige accommodatie te beschikken.

Het was dan ook even slikken toen de Gemeente aankondigde dat 'onze' zaal op de nominatie stond om te worden gesloopt. Na vele jaren (!) onderhandelen wisten we de Gemeente Weert ervan te overtuigen dat ze speciaal voor ons een extra zaal moesten bouwen in het plan 'Aan de Bron', mét een kantine natuurlijk. En zo kregen we op de avond van ons 50-jarig bestaan de beschikking over een gloednieuwe accommodatie waar we nog jaren mee vooruit kunnen.

Speelzalen Megacles
1959-1961   Kantine Tricotagefabriek Frans Beeren & Zn (de Bera)
1961-1966   Handboogzaaltje 'de Treffers' bij Vester Vleeshouwers
1966-1970   Gymzaal Paters van de H. Geest & gymzaal Keent
1970-1971   Gymzaal Keent
1971-1974   Aula Bisschoppelijk College aan de Wilhelminasingel
1974-1978   Gymzaal Pensionaat St. Louis aan de Emmasingel
1978-2009   Gymzaal St. Louis
2009-heden Sportcomplex Aan de Bron