G.S.W.

In het Maartenshuis zijn zo rond 1976 een paar bewoners begonnen met tafeltennissen. Er waren enkele spelers bij die het spelletje wel leuk vonden en hierin wel iets meer wilde gaan doen. Daarbij waren  o.a. Pierre Stienen, Bert Emans en John Bosch. Zij kwamen in contact met de legerplaats in Weert, waar zij een zaalruimte en tafels ter beschikking kregen.

Bèr Verjans werd als trainer aangetrokken en dit alles gebeurde onder de vlag van D.S.O. (Door Sport Ontspanning), een stichting ter bevordering van de sport voor minder validen. Er kwamen langzaam meer spelers bij en de spelers spraken de wens uit om ook aan wedstrijden in toernooiverband deel te kunnen nemen. Dat was echter destijds niet mogelijk onder D.S.O. want dit was een stichting en de bond (NIS - Nederlandse Invaliden Sportbond) nam alleen maar verenigingen als lid op.

In 1983 is daarom toen de vereniging G.S.W. (Gehandicapten Sport Weert) opgericht waardoor er wedstrijden gespeeld konden worden. Rond diezelfde periode is de vereniging ook verhuist naar Sporthal Boshoven. Met die stap is de vereniging ook behoorlijk gaan groeien. Waar ze begonnen met drie tafels is dat gegroeid tot een groep waarvoor 12 tafels nodig zijn.

In 1985 kreeg voorzitter Pierre Stienen gezelschap van Gerda Kock in het bestuur en samen hebben ze de vereniging door de jaren groter gemaakt. Al vrij kort na de oprichting, in 1986, besloot G.S.W. in Weert het eerste landelijke toernooi te organiseren, en daarmee startte ook al de samenwerking met TTV Megacles. Leden van Megacles waren betrokken in de wedstrijdleiding en fungeerden als scheidsrechter. Het Internationale Ranglijsttoernooi is inmiddels uitgegroeid tot het grootste para-toernooi op de kalender van de NTTB.

Naast het 'eigen' toernooi organiseerde G.S.W. ook drie keer het NK voor sporters met een beperking. In 1999 en bij het 25-jarig bestaan in 2008. G.S.W. heeft landelijk een grote naam opgebouwd , en ook talenten voor de selectie geleverd, wat ook tot successen heeft geleid.

In 1995 is Pierre Stienen gestopt als voorzitter en heeft Gerda Kock het stokje van hem over genomen. Het bestuur groeide toen uit tot 4 personen. De vereniging was nog steeds verbonden aan D.S.O. maar zocht ook vaak de samenwerking met Megacles op. Zo werd het sponsorplan gezamenlijk in de markt gezet waardoor de clubs vanaf2006 dezelfde sponsors en tenues hadden. Toen de Gemeente Weert met het voorstel kwam om samen met Megacles een zaal (én materiaal) te gaan delen is de samenwerking geïntensiveerd. De betrokkenheid bij D.S.O. nam af en sinds mei 2008 maakte G.S.W. geen deel meer uit van de stichting D.S.O.

De vergaande samenwerking met Megacles heeft er toe geleid dat G.S.W. met ingang van 1 juli 2009 is opgegaan in de nieuwe fusievereniging TTV Megacles.