Home

Contributie

In onderstaande tabel staan de contributie bedragen per jaar vermeld.

Megacles heeft voor het seizoen 2018-2019 wederom de tarieven niet aangepast!


Deze bedragen zijn exclusief de competitietoeslag; deze wordt apart in rekening gebracht.

Basis contributie 2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018
2018-2019
Jeugd 97,50
€ 97,50 € 97,50
€ 97,50
€ 97,50
Senior €  132,50 € 132,50 € 132,50 € 132,50 € 132,50
SB € 67,50 € 67,50 € 67,50 € 67,50 € 67,50
Passief 41,-
€ 41,- € 41,- € 41,- € 41,-

 

 

 

 

 Overzicht NTTB contributies voor het seizoen 2018-2019

(deze zijn ten opzichte van seizoen 2017-2018 met € 0,30 verhoogd m.u.v. de competitietoeslag voor senioren)

NTTB contributies
Algemeen
€ 19,00
per seizoen (september t/m juni)
Competitie Jeugd
€ 17,00
Contributiebijdrage (Let op! Speel je in de voor- en najaarscompetitie dan geldt een bijdrage van 2x 17,00 euro)
Competitie Senior
€ 25,50
Contributiebijdrage (Let op! Speel je in de voor- en najaarscompetitie dan geldt een bijdrage van 2x 25,50 euro)

De contributie, samen met eventuele toernooi-, kleding en/of overige kosten, wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd in januari/februari
Het is mogelijk om de incasso te laten terugboeken binnen 30 dagen via de eigen bank.


Indien er niet gekozen wordt voor automatische incasso wordt er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. 
Mocht u onvoorzien terecht zijn gekomen in een vervelende financiële situatie, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de penningmeester!
In onderling overleg zal een passende oplossing worden gezocht en uiteraard behandelen we alle informatie discreet. 
Géén bericht of tussentijdse opzegging ontheft u niet van betalingsverplichtingen conform de voorwaarden van onze vereniging.


Op aanpassing en inning van de contributie zijn de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van toepassing. 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de penningmeester of een ander bestuurslid.