Home

Trainerswisseling

Na de opzegging van het hoofd technische zaken en een van de jeugdtrainers in maart 2017,
is het bestuur op zoek gegaan naar opvolging waarbij aan de sportieve ambities van de club
invulling wordt gegeven. Zowel in prestatief als in recreatief opzicht, alsook voor sporters
met een beperking, streeft Megacles groei na. Aangezien het trainingsbezoek toeneemt,
het ledenaantal stijgt en de competitie- en toernooiresultaten in de lift zitten, ligt de
club op koers met de gekozen ambities.

Dit houdt ook in een verdere uitbreiding van de technische staf. In nauwe samenwerking
is het bestuur hierin geslaagd. Met ingang van het seizoen 2017-2018 heeft onze vereniging
in de personen Linan Sun en Marc Bosman twee ervaren technische trainers aan boord.
Naast Linan en Marc is het technisch hart compleet met Roy Claessens, Bèr Verjans en
Richard Clement. Zij worden geassisteerd door Jacko Hamaekers en Nick Zander als technisch
assistenten. Voor het Para Trainingscentrum Weert en omstreken is mw. Ingrid van Ooijen
aangetrokken.

Richard Clement neemt voorlopig de taken waar als hoofd technische commissie ter vervanging
van Paul Frissen die door privé omstandigheden niet in staat is deze taken momenteel op
zich te nemen.

Het bestuur juicht de komst van Linan Sun en Marc Bosman toe bij onze club. Beiden worden
betrokken bij de voorbereidingen op de trainingen.