Home Kantineschema
Kantineschema

Megacles heeft bij haar trainings- en wedstrijdaccomodatie de beschikking over een kantine. Voor een goede organisatie heeft het bestuur een kantinecommissie aangesteld onder aansturing en eind-verantwoordelijkheid van een aangewezen bestuurslid. 

Megacles beoogt dat de kantine zoveel mogelijk geopend is voor leden tijdens en na afloop van trainingen, competitiewedstrijden en toernooien. Hiervoor is door de commissie een beroep gedaan op leden en/of vrijwilligers welke op afgesproken tijden de kantine verzorgen. Helaas lukt het op dit moment (nog) niet om elke avond open te zijn. De reden ligt in het feit dat niet elke avond voldoende belangstelling is bij leden om van de kantinediensten gebruik te maken.

Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden hoe we meer leden kunnen enthousiasmeren om na de training of wedstrijden in de kantine te verblijven. Dat is goed voor de onderlinge samenhang en goed voor onze vereniging!

Op dit moment is de kantine als volgt geopend:

Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag gesloten
Donderdag
geopend van 20.00 - sluiting
Kantinebeheer: Eric Zijp
Vrijdag geopend van 19.00 - sluiting Kantinebeheer: Eric Zijp
Zaterdag

geopend van 15.00 - sluiting
(bij thuiswedstrijden)

Kantinebeheer:
Ben en Sandra Bremmers

Zondag gesloten kantine is geopend tijdens toernooien

Kantinebeheer:
Ben en Sandra Bremmers
Eric Zijp e.a.

 

Op maandag, dinsdag en woensdag kan de kantine geopend zijn/worden door leden die op deze avonden trainen of in overleg met de kantinecommissie door een beheerder. De kantine dient ten allen tijden opgeruimd en schoon achtergelaten te worden conform de kantine instructie. Deze is aanwezig in de kantine!!!

Indien het wenselijk is dat een beheerder de kantine verzorgt wordt het zeer op prijs gesteld als dit tijdig bij de kantinecommissie wordt aangevraagd. De commissie gaat er dan wel vanuit, het blijft vrijwilligerswerk, dat er dan ook voldoende leden zijn die op deze avond(en) in de kantine willen verblijven en consumeren. Bij voorbaat dank!