Geestelijk adviseur

Als goede katholieke sportvereniging had Megacles in de jaren vijftig en zestig een geestelijk adviseur. Dit was de kapelaan van Keent. Gedurende lange tijd was kapelaan J. Hendrikx onze geestelijk adviseur. Trouw bezocht hij de bestuursvergaderingen.

De tafeltennissport als zodanig mocht hem echter niet zo boeien, dus bij de meeste agenda punten haalde hij zijn avondblad 'De Tijd' tevoorschijn en begon de krant te lezen. Na afloop van de vergadering dronk hij wel altijd een paar pilsjes mee met de bestuursleden, waarbij de rekening altijd voor de bestuursleden was.

Toch was de betrokkenheid van deze geestelijk adviseur groter dan menigeen toendertijd kon bevroeden. Bij het 25-jarig jubileum in 1984 ontvingen we een felicitatiekaartje van de heer Hendrikx, die inmiddels pastoor in Linne was. Er bij gevoegd was een biljet van 25 gulden met de aanbeveling dat dit bedoeld was voor de bestuursleden, die er maar één van moesten drinken...