Wie was Megacles?

Velen vragen zich af waar de naam Megacles vandaan komt. Alvorens dit mysterie te onthullen moeten we echter vertellen dat de vereniging bij oprichting in 1959 Wit-Zwart heette, omdat ze een afdeling was van de voetbalvereniging Wit-Zwart '32. In 1962 fuseerden de drie sportverenigingen in de wijk Keent (voetbalvereniging, handbalvereniging en tafeltennisvereniging).

Voor deze vereniging moest een nieuwe naam komen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor de naam en tijdens de fusievergadering werd uit de inzendingen Megacles gekozen (met 32 van de te verkrijgen 61 stemmen).

De inzender van de naam was de heer Wientjes van de handbalclub, die als dank f. 15,- ontving. Later werden er ook nog een volleybaltak en een damesgymnastiekvereniging opgericht onder de Megacles-vlag. De volleybalvereniging hield al snel op te bestaan. De handbalvereniging Megacles is inmiddels overigens opgegaan in de fusieclub Rapiditas. Voetbalvereniging Megacles is met VV Moesel gefuseerd tot MMC. De Gymnastiekvereniging en Tafeltennisvereniging Megacles bestaan nog steeds, al zijn ze heden ten dage volstrekt onafhankelijk van elkaar.

Dit verklaart de naam Megacles nog steeds niet. Welnu, mij is altijd verteld dat Megacles één der eerste winnaars van de oude Griekse Olympische Spelen was in het jaar 776 voor Christus. Bestudering van literatuur leerde mij echter dat de eerste Olympische Spelen, die in 776 voor Christus werden gehouden, gewonnen werden door Koroibos uit Elis (geen fraaie naam voor een tafeltennisvereniging overigens). Hij won op het enige onderdeel, de 'Stadion'. Dit was een ren over 600 voet en in het begin het enige onderdeel van de Olympische Spelen. Er is welgeteld één winnaar bekend die luistert naar de naam Megakles. Deze kwam uit Athene en won in 436 voor Christus de Tethrippon, een race met strijdwagens waar vier paarden voor gespannen waren. (zie: wikipedia)

De naam Megakles komt ook nog in een andere vorm voor in de Griekse geschiedenis. In de zevende eeuw voor Christus was een Megakles namelijk Archon (=magistraat) van Athene. In een machtsstrijd vermoorde hij echter Cylon en een aantal van diens volgers. Megakles werd beschuldigd van moord en zijn familie werd verbannen uit Athene. De kleinzoon van deze Megakles heette ook Megakles. Deze mocht terugkeren naar Athene. In de machtsstrijd die op dat moment weer heerstte in Athene kwam hij aan het hoofd van de 'kust' partij te staan. Uiteindelijk moest hij echter het onderspit delven tegen Peisistratus en werd wederom verbannen uit Athene (ongeveer 550 voor Christus).

Tot zover de vermeldingen van Megakles in de Griekse geschiedenis. Het feit dat Megacles uiteindelijk met een C geschreven wordt is een gevolg van het feit dat hier de Latijnse benaming gehanteerd wordt. Overigens zorgde deze naam ten tijde van de sponsoring nog voor de nodige problemen. Een aantal media hebben namelijk het beleid om geen sponsornamen te noemen, zo ook de Volkskrant. Er kwam daarom ook een verontrust telefoontje van de Volkskrant, met de vraag hoe de vereniging werkelijk heette, want de journalist verkeerde in de veronderstelling dat Megacles de naam van de sponsor was!